Incontinentie en symptomen van depressie

Wie met incontinentie geconfronteerd wordt, moet vaak even slikken. Plasproblemen geven een onzeker gevoel en een (tijdelijke) daling van het zelfvertrouwen. Ook voelt men zich ‘oud’ (zelfs als dat feitelijk niet het geval is) en is men bang vies gevonden te worden. Dankzij de incontinentiematerialen van TENA is dat echter niet nodig. Zij houden u droog en fris, waar u ook bent. Zo kunt u uw dagelijks leven zoveel mogelijk leiden zoals u dat gewend was. Toch zijn er veel mensen die last hebben van depressieve klachten. Hoe komt dit?

Omgaan met urineverlies verschilt per persoon

Hoe mensen met urineverlies omgaan, verschilt per persoon natuurlijk sterk. Zo zijn er de mensen die het probleem accepteren en het als nou eenmaal aanwezig gegeven in hun dagelijks leven integreren. De mate waarin u uw leven nog kunt leiden als voorheen, is natuurlijk ook afhankelijk van het type urineverlies, de intensiteit daarvan en hoe uw dagelijks leven eruitziet. Bij vrouwen treden de klachten voornamelijk geleidelijk op, terwijl mannen er in de meeste gevallen ‘ineens’ mee worden geconfronteerd. Zij vinden het vaak dan ook moeilijker te accepteren.

 Urge-incontinentie heeft doorgaans de grootste impact

Zoals u wellicht weet, bestaan er verschillende soorten incontinentie. Zo is er de stress- of inspanningsincontinentie, waarbij u urine verliest bij lichamelijke inspanningen. Dit kan sport zijn, maar ook een lachbui of een flinke hoest. Urge- of aandrangincontinentie is de incontinentie waarbij u plotseling een sterke aandrang voelt en het toilet direct moet bezoeken. Deze laatste is veel lastiger te reguleren omdat de aandrang zich zonder aankondiging voordoet. Dit heeft dan ook tot gevolg dat mensen met urge-incontinentie vaker aanpassingen doen in hun dagelijkse en sociale leven.

Depressieve klachten komen voornamelijk bij urge-incontinentie voor

Wist u dat meer dan de helft van de vrouwen van zeventig jaar en ouder en een kwart van de mannen binnen deze leeftijdscategorie met incontinentie te maken heeft. Vrouwen worden vaker gediagnosticeerd met inspanningsincontinentie, terwijl dit bij mannen vrijwel niet voorkomt. Zij worden vaker geconfronteerd met aandrangincontinentie, alhoewel deze vorm van plasproblemen ook bij vrouwen niet is uitgesloten. Uit onderzoek blijkt dat vooral degenen met urge- oftewel aandrangincontinentie aanzienlijk meer angst- en depressieve klachten ontwikkelt.

Symptomen van depressie

U zult zich misschien afvragen wat nu precies symptomen van depressie zijn. Of dat de klachten die u ervaart inderdaad binnen dit spectrum vallen. Depressieve gevoelens kunnen zich op vele manieren uiten. Zo kan het zijn dat u een verminderde eetlust heeft, niet kunt slapen of juist veel meer slaapt dan normaal, maar ook kunt u zich -onafhankelijk van het aantal uren dat u slaapt- erg moe voelen. Mensen met depressieve klachten hebben vaak ook een lagere eigenwaarde ten opzichte van mensen zonder sombere gevoelens. Ook piekeren hoort bij de symptomen van depressie.

 De vicieuze cirkel van aangeleerde hulpeloosheid

Een ander symptoom van depressie bij incontinentie is een gevoel van hulpeloosheid. In het kader van incontinentie is hiernaar specifiek onderzoek gedaan. Of beter gezegd: er is onderzoek gedaan naar aangeleerde hulpeloosheid: het gevoel dat u ervaart wanneer u het gevoel heeft zelf geen invloed op een situatie uit te kunnen oefenen. Wanneer u het gevoel heeft geen controle te hebben, dan ervaart u een gevoel van onvermogen. Dit komt wederom aanzienlijk vaker voor bij urge-incontinentie. Door de angst voor controleverlies stijgt de druk op de blaas tegelijkertijd ook nog eens.

Het belang van een bezoek aan uw huisarts

Diverse medicijnen tegen depressie kunnen ook incontinentie in de hand werken of verergeren. De neiging is dan al gauw om vaker op incontinentiemateriaal zoals dat van TENA terug te vallen. Een fijne en betrouwbare oplossing, maar dit kan u een nog afhankelijker gevoel geven, wat op zijn beurt de somberheid weer kan aanwakkeren. Van belang is om bij incontinentie altijd uw huisarts te bezoeken. Hij of zij heeft inzicht in uw medicatiegebruik en kan samen met u op zoek naar alternatieve medicatie die geen of een minimale impact op de incontinentie heeft.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn